ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ἄλγος 2. Ἀνορεξία 3. Ναυτία -Ἔμετος 4. ΚόπωσηRead more...
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κατάθλιψη Ἀνησυχία - Ἆγχος (anxiety) Διαταραχές ψυχικῆς ὑγείας (χημειο-εγκέφαλος) Read more...
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Ὁ τομέας τῆς Διατροφολογικῆς Ὀγκολογίας ἔχει ὡς ἀντικείμενο τήν μελέτη..Read more...
ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΙΣΤΩΝ
Μετάγγιση περίπου 200 ml αὐτόλογου αἵματος ἐμπλοτισμένου μέ ἀέριο μῖγμα ὀξυγόνου Read more...