Επικοινωνία

Ἡ εἴσοδος στό Ἰατρεῖον θά γίνεται στό ἑξῆς ἀποκλειστικά ἀπό τήν ὁδό Ἁγίου Δημητρίου 81, Ἅλιμος (πεζόδρομος).
Ἡ πρόσβαση στόν πεζόδρομο μέ αὐτοκίνητο πραγματοποιεῖται ἀπό τό τέλος τῆς ὁδοῦ Σκοπέλου (εἴσοδος ἀπό τήν ὁδό Θεομήτορος), εἴτε:
- ἀπ' εὐθείας εἴσοδος στόν πεζόδρομο ἀριστερά
- συνέχεια ἀριστερά, μέσῳ τῆς ὁδοῦ Κυπρίων Ἀγωνιστῶν


ΑΛΙΜΟΣ Ἀττικη 17456, Ἑλλάς


Τηλέφωνο:  2109840152
Φαξ:  2109840152
Κινητό:  6976615264
http://www.rikaniadis.gr