ΕΛΕΟΣ ΜΕ ΤΑ ΤΟΥΒΛΑ

Ἡ ὑγεία μας εἶναι πολύτιμη.

Γιά νά εἶναι κάποιος ὑγιής πρέπει νά φροντίζει μέ εὐλάβεια νά διατηρεῖ συγχρόνως, στήν καλύτερη δυνατή κατάσταση, τήν τριαδική της ὑπόσταση: τήν σωματική, τήν πνευματική καί τήν ψυχική ὑγεία.

 Ὁ τρόπος πού χρησιμοποιοῦμε τόν νοῦ καθορίζει τό ἐπίπεδο τῆς πνευματικῆς μας ὑγείας.Ὅλα τά συστήματα ἐξουσίας βάλλουν κατά τοῦ νοῦ γιατί γνωρίζουν ὅτι, ὁ νοῦς εἶναι αὐτός πού κρατᾶ σέ σφιχτή συνοχή τήν τριαδική μας ὑγεία.Μέ τήν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας, ἡ ἐπίθεση κατά τῆς ἀκεραιότητας τοῦ νοῦ μας ἔχει καταστεῖ ἀνελέητη. Ὅλοι θυμόμαστε τίς διαφημίσεις τῆς παιδικῆς μας ἡλικίας γιατί εἶναι ἐγγεγραμμένες ἀνεξίτηλα στόν «σκληρό δίσκο» μας. Εἶναι γνωστό ἀπό πολλές δεκαετίες ὅτι μετά τά πρῶτα 7 δευτερόλεπτα στήν τηλεόραση, μεταπίπτουμε σέ κατάσταση ὑπνώσεως.

Εὑρισκόμενοι σε ὕπνωση ἔχουμε δεχτεῖ καί ἀπορροφήσει τόσα μηνύματα στό ὑποσυνείδητό μας ὥστε ἔχουμε χάσει τήν ἐπαφή μέ τόν νοῦ μας. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά βλέπουμε μέ νοητική ἀπάθεια ὅσα μᾶς «παρουσιάζει» τό σύστημα ἐξουσίας. Ἔχουμε μάλιστα τόσο διαποτισθεῖ καί ἀλλοτριωθεῖ πού, ἄν κάποιος ἤ κάτι προσπαθήσει νά μᾶς «ξυπνήσει» - καί ἑπομένως νά μᾶς χαλάσει τήν ἡσυχία μας – θά ὑπερασπισθοῦμε μέ πραγματικό μένος τό …. σύστημα (Μάτριξ).

Κυριολεκτικά βιώνουμε τόν μῦθο τοῦ σπηλαίου τοῦ Πλάτωνος.

  • Σέ πρόσφατη συνεδρίαση τοῦ ἁμερικανικοῦ κοινοβουλίου, ὁ ὁμιλητής ἐκφώνησε τήν καθιερωμένη προσευχή. Στό τέλος, μετά ἀπό το Ἀμήν  (πού στά Ἀγγλικά εἶναι a – men ), πέταξε τό νοητικό τοῦβλο a- women (στά πλαίσια τοῦ δῆθεν πολιτικῶς ὀρθοῦ) !!!!!
  • Ἡ «δημοκρατική» γερουσιαστής Πελόζι πρότεινε νά γίνουμε ὅλοι οὐδέτερα… Ἀντί πατέρας / μητέρα νά λέμε γονεῖς. Ἀντί ἀδελφός / ἀδελφή νά λέμε ἀδέρφια
  • Στό δῆθεν ἔγκριτο BBC μᾶς εἶπαν ὅτι ὁ καλύτερος «σωματικός» συνεργάτης μας πρέπει να εἶναι ὁ … ἑαυτός μας καί διάφορα βοηθήματα. Ἀλλά ἄν τύχει καί σωματικός σύντροφος προκύψει ὁ ἤ ἡ σύζυγος, νά φορᾶμε μάσκες !!!! (https://www.bbc.com/news/newsbeat-53736087)

Προστατεύουμε ἐπιτακτικά τόν ἐγκέφαλό μας !!!

 


Εκτύπωση   Email