ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 1. Ἄλγος
 2. Ἀνορεξία
 3. Ναυτία -Ἔμετος
 4. Κόπωση
 5. Μυελοτοξικότητα
 6. Ὀξεῖα ἀκτινολογική δερματῖτις
 7. Στοματικά ἔλκη
 8. Ἀλωπεκία
 9. Αὐξημένος κίνδυνος λοιμώξεων
 10. Θρομβοφλεβῖτις
 11. Ἐρυθρότητα δέρματος
 12. Ξηρότητα δέρματος
 13. Δυσκινησία ὤμου και ἄκρου
 14. Λεμφοίδημα ἄκρου
 15. Μυοκαρδιοπάθεια
 16. Πνευμονίτιδα
 17. Μυκητιάσεις
 18. Ἀρθροπάθεια λόγῳ χρήσεως ἀναστολέων τῆς ἀρωματάσης
 19. Δυσλειτουργία θυρεοειδοῦς
 20. Συμπτώματα πρόωρης ἐμμηνοπαύσεως
 • Ἐξάψεις
 • Διαταραχή ὕπνου
 • Διαταραχές διάθεσης
 • Ξηρότης κόλπου

    21.Θέματα γονιμότητος
    22.Νευροτοξικότητα
    23.Καρδιαγγειακές ἐπιπλοκές 
24.Ὀστεοπόρωσις
25.Γνωστική δυσλειτουργία (cognitive impairment) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31617564