ΠΡΟΛΗΨΗ

Ὑπολογίζεται ὅτι ἕνα ποσοστό περίπου 10-15% τῶν γυναικῶν πού θά παρουσιάσουν καρκῖνο μαστοῦ στήν διάρκεια τῆς ζωῆς τους ἀνήκουν σέ οἰκογένειες μέ γενετική προδιάθεση γιά τήν ἐμφάνιση καρκίνου τοῦ μαστοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι σέ ἕνα ποσοστό 85%-90%, ἡ νόσος ἀναπτύσσεται χωρίς νά ὑπάρχει γενετική σύνδεση μέ ἄλλο μέλος τῆς οἰκογενείας πού πάσχει ἀπό καρκῖνο μαστοῦˑ στίς περιπτώσεις αὐτές ἡ νόσος θεωρεῖται σποραδική.

Πρίν προχωρήσουμε πρέπει νά τονίσουμε ὅτι οἱ μέθοδοι καί τά ἀποτελέσματα πού θά ἀναλυθοῦν στό κείμενο αὐτό ἀναφέρονται στόν συνολικό γυναικεῖο πληθυσμό καί ὄχι σέ κάθε γυναῖκα ξεχωριστά. Αὐτό σημαίνει ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά ὑπολογίσει μέ μαθηματικό τρόπο τό ἐάν μία συγκεκριμένη γυναῖκα θά νοσήσει, καί πότε.

Ἀνάλογα μέ τόν κίνδυνο νά ἐμφανίσει μία γυναίκα καρκῖνο τοῦ μαστοῦ, ὁριοθετοῦμε τρεῖς κατηγορίες:

 • Χαμηλοῦ ἤ ἀναμενόμενου κινδύνου 9% - 10% (9 μέ 10 γυναῖκες στίς 100 σέ αὐτήν τήν κατηγορία ἀναμένεται νά ἐμφανίσουν τήν νόσο κατά τήν διάρκεια τῆς ζωῆς τους)
 • Ὑψηλοῦ κινδύνου 17% - 30% (17 μέ 30 γυναῖκες στίς 100 σέ αὐτήν τήν κατηγορία ἀναμένεται νά ἐμφανίσουν τήν νόσο κατά τήν διάρκεια τῆς ζωῆς τους )
 • Πολύ ὑψηλοῦ κινδύνου > 30% ( περισσότερες ἀπό 30 γυναῖκες στίς 100 σέ αὐτήν τήν κατηγορία ἀναμένεται νά ἐμφανίσουν τήν νόσο κατά τήν διάρκεια τῆς ζωῆς τους)  

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΚΙΝΔΥΝΟΥ ΝΟΣΗΣΕΩΣ

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
 • ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 • ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ
 • ΥΠΝΟΣ – ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • ΗΛΙΟΣ – SUN WATCHING
 • ΑΓΩΓΗ ΨΥΧΗΣ
 • ΘΗΛΑΣΜΟΣ
 • ΧΡΗΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ
 • ΑΛΚΟΟΛ
 • ΚΑΠΝΙΣΜΑ
 • ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΥΠΟΔΟΡΙΟΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ
 • ΩΟΘΗΚΕΚΤΟΜΗ

ΜΗΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΝΟΣΗΣΕΩΣ

 • ΗΛΙΚΙΑ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 • ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
 • ΕΜΜΗΝΑΡΧΗ –ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ
 • ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
 • ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ