ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΙΣΤΩΝ

Μετάγγιση περίπου 200 ml αὐτόλογου αἵματος ἐμπλοτισμένου μέ ἀέριο μῖγμα ὀξυγόνου (O2) - / ὄζοντος (Ο3), ἐπαναχορηγουμένου στόν δότη.