ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

Μασταλγία

Κνησμός

Ἐκτασία πόρων

Φλεγμονή μαλακῶν μορίων μαστοῦ

Μαστῖτις γαλακτοφορίας

Κύστη μαστοῦ

Ἰναδένωμα μαστοῦ

Λίπωμα μαστοῦ

Γυναικομαστία ἐφήβων

Γυναικομαστία ἐνηλίκων

Ἐνδοπορικό θήλωμα μαστοῦ

Ἔκζεμα θηλῆς

Γαλακτοκήλη

Θρομβοφλεβῖτις μαστοῦ

Αἱμάτωμα μαστοῦ

Ἰνοαδενολίπωμα μαστοῦ

Καλά περιγεγραμμένος ὄγκος μέ κάψα, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπό ὅλα τά στοιχεῖα τῶν ἱστῶν τοῡ μαστοῦ. Παρουσιάζεται σέ ὅλες τίς ἡλικίες, ἀλλά εἶναι συνηθέστερο στίς περι-εμμηνοπαυσιακές γυναῖκες. Τό μέγεθός του ποικίλει καί μπορεῖ νά ἀποκτήσει μεγάλες διαστάσεις, 15- 20εκ. Ἀποτελεῖ πολύ συχνά μαστογραφικό εὕρημα, δίνοντας χαρακτηριστική παθογνωμονική εἰκόνα («μαστός μέσα στόν μαστό»). Δέν ἀπαιτεῖ θεραπευτική ἀντιμετώπιση. Περιγράφονται παραλλαγές, ὅπως τό ἰνολίπωμα, τό χονδρολίπωμα καί ὁ ὄγκος ἀπό λιπώδη κύτταρα  ἐμβρυϊκοῦ τύπου  (hibernoma)