ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Ὁ τομέας τῆς Διατροφολογικῆς Ὀγκολογίας ἔχει ὡς ἀντικείμενο τήν μελέτη καί παρουσίαση τῶν ἐπιδράσεων πού ἔχει ἡ σύνθεση τῆς διατροφῆς ἐπάνω στίς λειτουργίες τῶν ὑγιῶν καί νεοπλασματικῶν κυττάρων, στόν βαθμό βέβαια πού γνωρίζουμε σήμερα τί εἶναι αὐτό πού ὀνομάζουμε καρκῖνο.

Ἡ διατροφή ἀποτελεῖ μορφή ἄμεσης ἐπικοινωνίας μέ τό περιβάλλον. Κάθε τί πού εἰσέρχεται στό σῶμα ἀπό τό στόμα καί ἀπορροφᾶται ἀπό τό πεπτικό σύστημα τελικά εἰσέρχεται σέ κάθε ἕνα ἀπό τά τριάντα ἕως πενήντα τρισεκατομμύρια κύτταρα τοῦ σώματος καί ἐπηρεάζει τήν λειτουργία τους.