ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

(ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 3D/4D – ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΓΓΕΙΩΣΗ - ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΩΣΗ)

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΘΗΛΗΣ

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΑΣΤΟΥ – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ (FNA)

ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ (CORE BIOPSY)

ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM-ASSISTED TECHNOLOGY)